• :
  • :
mic
Câu hỏi:
Đề nghị cho biết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì?
Đề nghị cho biết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì?
Người gửi: Nguyễn Xuân Hải
Trả lời có tính chất tham khảo
Chưa có câu trả lời
Gửi ý kiến bình luận
Change the CAPTCHA code
Bài viết được quan tâm