• :
 • :
mic
Câu hỏi:
Đề nghị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định của pháp luật hiện hành?
Đề nghị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định của pháp luật hiện hành?
Người gửi: Phí Văn Bình
Trả lời có tính chất tham khảo
 • Điều 14 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định 06 nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia, bao gồm:

  1. Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội.

  2. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

  3. Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử.

  4. Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử.

  5. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử.

  6. Quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.
  15/12/2018  |  Administrator đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều
Bài viết được quan tâm