• :
  • :
mic
Câu hỏi:
Công khai bản đồ kế hoạch sử dụng đất

ythyth

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đông Hưng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 05/2/2018 và được đăng tải công khai trên Cổng TTĐT huyện Đông Hưng tại địa chỉ: http://donghung.thaibinh.gov.vn
    15/12/2018  |  Administrator đã phản hồi
Gửi ý kiến bình luận
Change the CAPTCHA code
Bài viết được quan tâm