Hội LHPN huyện Hưng Hà Tích cực vận động hội viên sử dụng nước sạch và bảo vệ môi trường

Xác định việc thực hiện chương trình về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động, các cấp hội phụ nữ trong huyện Hưng Hà đã tích cực hỗ trợ, vận động hội viên sử dụng nước sạch và triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả.