Bàn giải pháp tăng thu thuế bảo vệ môi trường và thuế nhập khẩu xăng dầu

Bàn giải pháp tăng thu thuế bảo vệ môi trường và thuế nhập khẩu xăng dầu

Chiều ngày 15/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh kinh doanh, tăng nguồn thu thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1586.3 Km2 Dân số: 1.791.510 người
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
14/2018/QĐ-UBND 08/11/2018 Ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh
13/2018/QĐ-UBND 19/10/2018 Ban hành quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
12/2018/QĐ-UBND 24/09/2018 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý hàng lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10/2018/QĐ-UBND 21/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 5/3/2015 của UBND tỉnh ban hành
11/2018/QĐ-UBND 21/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
29/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ Dự án xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt (không chôn lấp) của Công ty Cổ phần thương mại Thành Đạt
26/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019
28/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019
25/NQ-HĐND 10/12/2018 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy (Hợp phần A: Nạo vét luồng tàu biển, xây kè công trình bảo vệ luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến hàng rào cảng - Công trình: Nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền)
24/NQ-HĐND 10/12/2018 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
XEM TIẾP