Đoàn công tác của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tỉnh Yên Bái thăm và làm việc tại Thái Bình

Đoàn công tác của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tỉnh Yên Bái thăm và làm việc tại Thái Bình

Sáng ngày 15/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đến thăm tỉnh Thái Bình.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1586.3 Km2 Dân số: 1.791.510 người
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/2018/QĐ-UBND 08/11/2018 Ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh
13/2018/QĐ-UBND 19/10/2018 Ban hành quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
12/2018/QĐ-UBND 24/09/2018 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý hàng lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10/2018/QĐ-UBND 21/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 5/3/2015 của UBND tỉnh ban hành
11/2018/QĐ-UBND 21/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh
09/2018/QĐ-UBND 27/08/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hoạt động điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/NQ-HĐND 16/10/2018 Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
14/2018/NQ-HĐND 16/10/2018 Nghị quyết Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018
15/2018/NQ-HĐND 16/10/2018 Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018
16/2018/NQ-HĐND 16/10/2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
10/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
11/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
XEM TIẾP