UBND tỉnh: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

UBND tỉnh: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Chiều ngày 17/10, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1586.3 Km2 Dân số: 1.791.510 người
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
12/2018/QĐ-UBND 24/09/2018 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý hàng lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10/2018/QĐ-UBND 21/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 5/3/2015 của UBND tỉnh ban hành
11/2018/QĐ-UBND 21/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh
09/2018/QĐ-UBND 27/08/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hoạt động điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh
08/2018/QĐ-UBND 23/08/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo QĐ số 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014/ của UBND tỉnh
05/2018/QĐ-UBND 27/07/2018 Ban hành về quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
11/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/2018/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy
14/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
15/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
XEM TIẾP