Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”

20/12/2010

Sáng ngày 20/10/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”. Đến dự có Trung tướng Vũ Hải Triều - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II; Thiếu tướng Lê Mạnh Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V- Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại biểu một số ngành chức năng của tỉnh.

 

Sáng ngày 20/10/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”. Đến dự có Trung tướng Vũ Hải Triều - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II; Thiếu tướng Lê Mạnh Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V- Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại biểu một số ngành chức năng của tỉnh.
Phát biểu tại Hội nghị Đại tá Trần Xuân Tuyết – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày nêu rõ: Hội nghị lần này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. 4 năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quốc phòng, an ninh, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tuy nhiên việc thực hiện Chỉ thị ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, chưa có kế hoạch cụ thể; công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên còn yếu; kiểm soát những thông tin ngoài luồng trên Internet chưa kịp thời…
Các tham luận tại Hội nghị đều thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống từ diễn biến trong nội bộ; Tăng cường vai trò lãnh đạo trong công tác phòng, chống tội phạm; Chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với ANQP trong tình hình mới và một số giải pháp phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới biển. Hội nghị đã đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”./.
Tin: Đỗ Lan Anh
Ảnh: Quốc Đại

 

In bài viết   Đóng lại