Ngày 17/5/2019, tại  thành phố Thái Bình, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình khai trương Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC). Đây được xem là mô hình kiểu mẫu đầu tiên về đảm bảo an ninh mạng trên toàn quốc.

Chiều ngày 16/5, tại Thái Bình, Cục An toàn thông tin và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Công Nghệ SAVIS, Tổng công ty Mobifone, tổ chức hội thảo, diễn tập với chủ đề “Chính phủ số - Giải pháp nền tảng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin hướng tới kết nối doanh nghiệp số, công dân số”. Chương trình được sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Thái Bình.

Sáng ngày 17/5/2019, tại thành phố Thái Bình, Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông,  Sở TT&TT tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức Hội thảo giám sát và đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống liên thông phục vụ chính quyền điện tử.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cần đẩy mạnh vấn đề an toàn bảo mật, phát triển doanh nghiệp an ninh mạng trong nước để Việt Nam trở thành cường quốc an ninh mạng.

Ngày 12-6-2018, Luật An ninh mạng (Luật ANM) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2019. Trên cơ sở trình tự, thủ tục theo quy định, việc xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật ANM đã được triển khai nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, trước việc làm chính đáng và cần thiết này, các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí lại tiếp tục xuyên tạc, phản đối, đưa ra đòi hỏi phi lý mà thực chất là nhằm bảo vệ các hoạt động tiêu cực, chống phá trên mạng và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Video