Ngày 29/6, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) ban hành Công văn số 806/CATTT-NCSC gửi các đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; các ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tài chính và hệ thống các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin cảnh báo về 4 lỗ hổng bảo mật mới trong tính năng BIOS của máy tính, thiết bị Dell.

Nhằm bảo đảm việc ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng đối với cơ quan báo chí một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành hướng dẫn triển khai một số biện pháp ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng cho các cơ quan báo chí.