Tôi kết thúc cuộc gọi, gõ nhanh trên Google “đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Dung”, hàng loạt kết quả tìm kiếm xuất hiện, đủ cả thông tin, hình ảnh, video, các chương trình tọa đàm, phỏng vấn… Phóng “con ngựa chiến” quen thuộc, tôi cho phép mình thỏa thuê hình dung tưởng tượng về nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV duy nhất của tỉnh Thái Bình…..

Năm 2020 đi vào lịch sử không chỉ của Việt Nam mà đối với cả nhân loại vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng của người dân. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn, những hoạt động tưởng chừng như rất bình thường, đơn giản như gặp gỡ, hội họp, thảo luận… trước đại dịch đều trở nên khó thực hiện.

Quốc hội khóa X là Quốc hội của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quốc hội khóa X có trọng trách tiếp tục thể chế hóa Cương lĩnh và Chiến lược của Đảng; cụ thể hóa đường lối, chính sách mà Đại hội Đảng lần thứ VIII và lần thứ IX đã đề ra.

Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 185
Năm 2021 : 56.424