Năm 2020 đi vào lịch sử không chỉ của Việt Nam mà đối với cả nhân loại vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng của người dân. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn, những hoạt động tưởng chừng như rất bình thường, đơn giản như gặp gỡ, hội họp, thảo luận… trước đại dịch đều trở nên khó thực hiện.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Vũ Thư đã có bước đổi mới về hình thức, nội dung hoạt động, phát huy tính độc lập, tự chủ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong bàn và quyết định những vấn đề quan trọng của huyện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Lượt truy cập hiện tại : 12
Hôm nay : 2.787
Năm 2021 : 118.802