Chương trình hành động của bà Khúc Thị Xuân, Phó Trưởng ban Gia đình, Xã hội - Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 13, huyện Vũ Thư

Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 111
Năm 2024 : 38.109