Chương trình hành động của bà Mai Thị Tươi, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân, Phó Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 15, thành phố Thái Bình

Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 6
Năm 2024 : 45.468