chương trình hành động của ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 16, thành phố Thái Bình.

Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 109
Năm 2022 : 40.964