chương trình hành động của ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 16, thành phố Thái Bình.

Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 62
Năm 2024 : 25.231