Chương trình hành động của ông Trần Văn Vực, Quản lý doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Toàn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Hưng Hà, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 2, huyện Hưng Hà.

Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 101
Năm 2024 : 45.360