A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình hành động của đồng chí Đinh Thị Thùy Dung, viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính - Kinh tế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Bà  ĐINH THỊ THÙY DUNG

Sinh ngày: 05/12/1993

Quê quán: Xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Thường trú: Thôn Phong Lôi Tây, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính - Kinh tế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình

Tôi rất vinh dự nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đề cử ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi được ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 01 - huyện Hưng Hà.

Tôi chân thành mong muốn nhận được sự đồng tình ủng hộ, tín nhiệm của cử tri; tôi xin trình bày dự ldến Chương trình hành động của tôi trước cử trì, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND được luật tổ chức HĐND và ƯBND quy định, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

Thứ nhất, bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, luôn giữ vững mói quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND phù hợp với tình hình trong tỉnh, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội trong địa bàn xã nhà phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025; nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Về dự kiến trách nhiệm của mình đối với lĩnh vực kinh tế tập thể khi được là đại biểu HĐND tôi sẽ cùng các đồng chí cán bộ phòng Tổ chức Hành chính - Kinh tế tham mưu cho lãnh đạo những công việc cụ thể sau:

Một là, phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã, phát triển hợp tác xã về số lượng, đảm bảo chất lượng, hoạt động có hiệu quả, bền vững, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, hội nhập, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với nông nghiệp và nông thôn.

Hai là, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phấn đấu đưa kinh tế tập thể thực sự là một trong các thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể; tiếp tục triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể... tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để có những nhận thức sâu rộng, nhằm tạo tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển; tăng cường phát triển các HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác, xây dựng mô hình HTX kiểu mới và nhân rộng những mô hình tiên tiến.

Bốn là, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các đề xuất, kiến nghị, vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đơn vị thành viên và người lao động trong các đơn vị thành viên. Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, tích cực hỗ trợ hoạt động của Ban Kiểm soát các đơn vị.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Chưa có thông tin
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 3
Năm 2024 : 26.433