• Phạm Văn Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
 • Trần Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy
 • Trần Hữu Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • Ngô Khắc Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tổ chức, Trưởng phòng Chính sách- Tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn cơ quan
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 • Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Phó Bí thư Đoàn Trường
 • Đặng Võ Luyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, Phó Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
 • Phạm Thế Chúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức Khoa Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - sức khỏe trẻ em
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 58
Năm 2024 : 25.227