• Trần Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Chính trị học
 • Phạm Viết Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 • Phan Anh Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, Phó Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp
 • Nguyễn Đức Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
 • Vũ Ngọc Trì
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 23
Năm 2023 : 38.747