• Phan Văn Báu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan
 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, Chi ủy viên Chi bộ Thanh tra Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Vũ Hồng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 • Nguyễn Khắc Thận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 107
Năm 2024 : 45.366