• Trần Văn Vực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Quản lý doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Hưng Hà
 • Trần Văn Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Quản lý doanh nghiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Hương Sen; Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Đông A, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản
 • Lê Hồng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Chăn nuôi
 • Phạm Văn Soi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý văn hóa
 • Đinh Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh
 • Lưu Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường
 • Lê Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính
 • Trần Văn Vực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Quản lý doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Hưng Hà
 • Trần Văn Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Quản lý doanh nghiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Hương Sen; Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Đông A, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 • Phạm Văn Soi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý văn hóa
 • Lưu Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường
 • Đinh Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Văn hóa học
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 53
Năm 2024 : 25.222