• Phạm Thế Chúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
 • Phạm Văn Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
 • Vũ Đức Then
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Quản lý doanh nghiệp, Giám đốc công ty; Phó Chủ tịch Hội Vận tải biển Diêm Điền; Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện
 • Phan Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan
 • Phan Song Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Quản lý doanh nghiệp, Giám đốc công ty; Phó Chủ tịch Thường trực Hội nước sạch tỉnh
 • Nguyễn Quốc Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công an, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an, Phó Giám đốc Công an tỉnh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Luật
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 110
Năm 2024 : 38.108