• Tô Quý Bôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ khối chính quyền huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
 • Ngô Thị Kim Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 • Trần Văn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên ngân hàng, Phó Trưởng phòng tín dụng, Phó Bí thư Đoàn thanh niên ngân hàng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
 • Đặng Quang Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý kinh tế
 • Nguyễn Mạnh Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Quản lý Ngân hàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn ngân hàng; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 56
Năm 2024 : 25.225