Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình

Địa chỉ:
Số 431, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình
Số điện thoại:
(0227) 3732047
Fax:
(0227) 3743787
banbientapcong@thaibinh.gov.vn