Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Vũ Thư đã có bước đổi mới về hình thức, nội dung hoạt động, phát huy tính độc lập, tự chủ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong bàn và quyết định những vấn đề quan trọng của huyện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 2.440
Năm 2021 : 118.455