Thực tế chặng đường 75 năm trưởng thành của Quốc hội Việt Nam có thể khẳng định Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với các cử tri, luôn luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 102
Năm 2021 : 238.990