A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Nhiều hoạt động đổi mới, hiệu quả

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác từng năm và cụ thể hóa thành chương trình công tác hàng tháng, quí và phân công nhiệm vụ từng thành viên của Ban để thực hiện.

Với nhiều hoạt động đổi mới, hiệu quả, Ban Pháp chế đã góp phần quan trọng vào thành công các chương trình công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.   

Trong điều kiện dân chủ xã hội ngày càng được phát huy, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng, kỷ cương pháp luật nhà nước đã thực sự trở thành công cụ quản lý hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm của mình, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tăng cường thực hiện chức năng giám sát việc xây dựng chính quyền và thực thi pháp luật trên nhiều lĩnh vực nhằm hạn chế các vi phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước trong công tác thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban Pháp chế đã thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc công chứng và chứng thực; trong việc cung cấp chứng cứ và cử người tham gia tố tụng; trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, trả tự do và thi hành án phạt tù; công tác thi hành án dân sự; công tác xét xử của Tòa án nhân dân; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; việc ban hành văn ban quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước thẩm quyền; công tác đào tạo, củng cố đội ngũ cán bộ để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan Tư pháp; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Qua hoạt động khảo sát, giám sát Ban Pháp chế đã có nhiều kiến nghị được UBND tỉnh, các ngành chức năng và các địa phương quan tâm chỉ đạo, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc trên nhiều lĩnh vực.

Tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh, Ban Pháp chế phối hợp các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh , Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan tích cực chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh; đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thực thi pháp luật, xây dựng chính quyền và một số lĩnh vực khác. Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh và các ngành luôn được xác định là công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ hoạt động của Ban Pháp chế. Tại các kỳ họp thường lệ (6 tháng, cả năm), kỳ họp chuyên đề Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế được trình tại kỳ họp đều được đại biểu tích cực xem xét, thảo luận, đánh giá cao; đảm bảo về chất lượng và đạt yêu cầu về nội dung, làm cơ sở để đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Được phân công thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và cả năm để HĐND xem xét, căn cứ vào quy định của pháp luật, nội dung báo cáo, thực tế tình hình và kết quả giám sát, Ban Pháp chế đã có những nhận định, đánh giá và kiến nghị với UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và kiến nghị các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Chất lượng báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Viểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp đều được đánh giá không mang tính hình thức, đảm bảo tính chặt chẽ; những nhận định, đánh giá đều dựa trên cơ sở pháp luật cụ thể và tình hình thực tế của địa phương, có sự so sánh để có nhận định xác đáng, kiến nghị mang tính thuyết phục cao.

Nhìn lại một nhiệm kỳ hoạt động, ông Hoàng Thái Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: Hoạt động trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, các địa phương đã giúp cho tổ chức và hoạt động của Ban Pháp chế ngày càng hiệu quả và có nhiều đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, vai trò của Ban và các thành viên ngày được nâng lên, từ đó, đã góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong quá trình hoạt động, Ban cũng đã bám sát tinh thần Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trương của Tỉnh ủy, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề ra chương trình công tác của Ban một cách sát hợp với những vấn đề trọng tâm mà Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm. Ban Pháp chế đã chọn những vấn đề bức xúc để đưa vào chương trình giám sát, khảo sát có hiệu quả. Kết quả giám sát, khảo sát đã phát huy được những mặt mạnh, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị; kiến nghị những vấn đề mà các đơn vị còn gặp khó khăn. Những kiến nghị của Ban đều được UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện. Hoạt động của Ban Pháp chế từng bước được nâng cao về số lượng, chất lượng có chiều sâu, duy trì tốt mối quan hệ với các sở, ngành có liên quan, tạo được sự phối hợp đồng bộ có hiệu quả. Các thành viên của Ban tuy kiêm nhiệm nhưng đã dành nhiều thời gian, tích cực tham gia các hoạt động của Ban, đóng góp nhiều công sức trí tuệ vào công việc chung. Ban Pháp chế luôn xác định  rõ trọng tâm của từng lĩnh vực để tập trung khảo sát, giám sát những lĩnh vực trọng yếu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương. Nhìn chung, Ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo luật định và các chương trình kế hoạch đề ra từng năm, hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Pháp chế kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn những đại biểu có đủ trình độ về văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị đảm bảo năng lực thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường đại biểu chuyên trách cho Ban Pháp chế, là những người có năng lực chuyên môn về lĩnh vực của Ban phụ trách, đồng thời ấn định cụ thể số lượng chuyên viên giúp việc cho Ban. Với những nỗ lực cố gắng, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đưa ra những kiến nghị cụ thể, xác đáng, kịp thời và giám sát đến cùng việc thực hiện kiến nghị của Ban. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tiếp công dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của công dân, kịp thời phản ánh đến Hội đồng nhân dân tỉnh để có giải pháp tháo gỡ, giải quyết; qua đó góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp….

 


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 12
Năm 2021 : 227.892