A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đại biểu nhân dân

 

Làm tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như công tác giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vấn đề này là một trong những hoạt động góp phần tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Nhận thức sâu sắc điều đó, Hội đồng nhân tỉnh đã có nhiều phương thức, giải pháp trong thực tế hoạt động, đạt kết quả khả quan ở một lĩnh vực khó.

 

Công tác tiếp công dân luôn được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định an ninh, chính trị của địa phương. Thông qua hoạt động tiếp công dân để tiếp nhận, phân loại các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; kịp thời kiến nghị những vướng mắc, bức xúc của công dân; giám sát các cơ quan nhà nước thực thi pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân; hướng dẫn công dân thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật; giải thích, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến công dân.

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực đã ban hành các Thông báo về lịch tiếp công dân hằng năm; trong đó luân phiên lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; đồng thời niêm yết công khai lịch tiếp công dân để nhân dân biết. Tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo đúng kế hoạch 54 buổi, tiếp công dân theo đơn đề nghị của công dân 15 buổi. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh duy trì tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Về tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng định kỳ hằng tuần báo cáo tại buổi họp giao ban. Hằng tháng, quý thực hiện rà soát kết quả xử lý đơn, thư và tham mưu Thường trực đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho Thường trực về kết quả giải quyết. Công tác tham mưu của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng, từng bước đổi mới và đạt được kết quả khích lệ. Hầu hết, các đơn đủ điều kiện thụ lý đều được Văn phòng tham mưu trả lời hoặc chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các đơn sau khi chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền đều được vào sổ theo dõi cập nhật kịp thời kết quả giải quyết theo đúng quy định.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 320 đơn của công dân (gồm: Khiếu nại 215 đơn, tố cáo 60 đơn, phản ánh 14 đơn, kiến nghị 31 đơn); trong đó có trên 50% đơn có liên quan đến đất đai, 30 % đơn liên quan đến chính sách an sinh xã hội. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã  ban hành văn bản chuyển đơn tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 197 đơn, hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với các đơn có nhiều nội dung, liên quan tới nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết là 35 đơn, trả lời 232 đơn và lưu 88 đơn theo quy định của pháp luật. Quá trình xử lý đơn thư cho thấy đa số công dân đến trụ sở tiếp công dân và gửi đơn đến Hội đồng nhân dân tỉnh đều là các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhưng công dân chưa nhất trí, chưa đồng thuận với kết quả giải quyết nên tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến Hội đồng nhân dân tỉnh để đề nghị xem xét, đôn đốc, giám sát. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã hướng dẫn, giải thích, phân tích nội dung vụ, việc để công dân hiểu và nắm rõ quy định của pháp luật, từ đó có nhận thức đúng về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cũng như thẩm quyền giải quyết.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức 10 cuộc giám sát thường xuyên và 04 cuộc giám sát chuyên đề về việc giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị của công dân. Qua giám sát cho thấy, công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đã có sự đổi mới rõ nét; việc thực hiện tiếp công dân tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân tại các cấp, các ngành khá nghiêm túc, trách nhiệm, sâu sát; đội ngũ công chức tiếp công dân cơ bản được kiện toàn và nâng cao chất lượng. Việc tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ban, ngành đã tích cực triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo về thời gian, đúng thẩm quyền, công khai, khách quan trong thẩm tra, xác minh; quá trình giải quyết khiếu nại đã luôn quan tâm, chú trọng đối thoại, đặc biệt công tác tham gia hòa giải của đại biểu Hội đồng nhân dân ở cơ sở đã phát huy tác dụng thiết thực, góp phần giải quyết ngay những vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh trong nhân dân. Một số vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm. Việc ban hành các Quyết định và công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành thực hiện cơ bản đảm bảo, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Công ty sứ Hảo Cảnh, Tiền Hải

Để từng bước khắc phục những bất cập, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cần trực tiếp giám sát chuyên sâu việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành quy trình và phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận xử lý đơn thư. Bên cạnh đó, để xác định và đánh giá đúng tính chất, chính xác các vụ, việc khiếu nại, tố cáo của công dân, từ đó xác định đúng cơ quan giải quyết, đúng đối tượng giám sát, đảm bảo tính toàn diện, đòi hỏi cán bộ, công chức, đại biểu dân cử thực hiện tham mưu và trực tiếp tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân phải thường xuyên nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, am hiểu pháp luật. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn là việc thường xuyên theo dõi, tăng cường giám sát việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo đơn, thư được giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân, góp phần tăng cường mối liên hệ và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước...

 

 


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 8
Năm 2021 : 235.246