A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND huyện Quỳnh Phụ: Dấu ấn một nhiệm kỳ hoạt động

HĐND huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức tổng kết nhiệm kỳ hoạt động, khép lại một giai đoạn được đánh giá là thành công trong hoạt động HĐND huyện với nhiều Nghị quyết được ban hành sát với ý Đảng, hợp lòng dân.  

            Phát huy vai trò người đại biểu của nhân dân

            Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Quỳnh Phụ được phân bổ và bầu đủ 43 đại biểu. Chất lượng đại biểu HĐND huyện đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, khẳng định được vai trò của người đại biểu dân cử. Các đại biểu HĐND nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gần gũi quần chúng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực với HĐND tại các kỳ họp, đồng thời tích cực tham gia giám sát và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để HĐND xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Sau mỗi kỳ họp, các đại biểu đã tích cực vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện nghị quyết của HĐND.

            Nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND huyện đã tổ chức thành công 11 kỳ họp thường lệ và 13 kỳ họp bất thường. Công tác chuẩn bị kỳ họp chu đáo, không ngừng cải tiến về nội dung; chất lượng các kỳ họp HĐND ngày càng được nâng cao, tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham dự kỳ họp đạt từ 97% trở lên. Chủ toạ kỳ họp có nhiều đổi mới trong cách điều hành, các báo cáo chính được trình bày dưới dạng tóm tắt, giành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề mà cử tri quan tâm trước khi quyết định; việc thảo luận ở tổ được gợi ý có trọng tâm chủ yếu tập trung vào các vấn đề quyết định tại kỳ họp.

Đại biểu HĐND huyện về dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã An Mỹ

            Ngoài việc tham gia các kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri do HĐND huyện tổ chức. Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện tổ chức và triển khai 17 hội nghị tiếp xúc cử tri. Số lượng cử tri tham dự/buổi bình quân 120 -150 người/điểm tiếp xúc; tiếp nhận 627 ý kiến, kiến nghị của cử tri, số ý kiến được giải quyết đạt 90%. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan và phối hợp với lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân vào ngày 10 và 20 hàng tháng. Đồng thời, cử lãnh đạo 02 Ban HĐND tham gia Ban Tiếp công dân của huyện, kịp thời nắm bắt thông tin, ý kiến của của tri để hướng dẫn và chuyển đến các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua hoạt động này, Thường trực và các Ban HĐND thực hiện giám sát việc giải quyết và trả lời cử tri của UBND huyện, các ngành liên quan của huyện và UBND các xã, thị trấn.

            Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện có hiệu quả. Tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực thực hiện quyền chất vấn về những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Trung bình mỗi phiên chất vấn của HĐND huyện có từ 4 đến 6 ý kiến chất vấn với UBND huyện và các ngành chức năng. Hầu hết các ý kiến chất vấn đều được lãnh đạo UBND và thủ trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện và các cơ quan trả lời trực tiếp, chất lượng các câu hỏi chất vấn đều bám sát với thực tế, xoay quanh những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với những ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện chưa được trả lời trực tiếp tại kỳ họp và các kiến nghị của HĐND huyện theo kết quả giám sát, Thường trực HĐND huyện sẽ có công văn đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, có báo cáo cụ thể về kết quả giải quyết, hoặc truy vấn tại kỳ họp sau.

            Quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương

            Nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND huyện đã ban hành 246 Nghị quyết, trong đó có 57 Nghị quyết về công tác tổ chức, nhân sự; 11 nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội; 58 nghị quyết về ngân sách; 75 nghị quyết về đầu tư xây dựng và 45 nghị quyết về các vấn đề quan trọng khác.

Nông dân xã An Đồng thu hoạch khoai tây

            Các nghị quyết của HĐND đề ra đều đã bám sát chủ trương lãnh đạo của BTV Huyện ủy và được UBND huyện, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tích cực. Giai đoạn 2015 - 2020, kinh tế trên địa bàn huyện có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,3%. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 01 năm so với mục tiêu. Sản xuất nông nghiệp ổn định, đã bước đầu hình thành, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, quy mô lớn. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát huy tốt lợi thế, thu hút đầu tư đạt cao, với 112 dự án đầu tư, đăng ký sử dụng trên 50.000 lao động, tăng 7,9 lần so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào huyện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng, hoàn thiện. Lĩnh vực văn hoá, xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Số hộ nghèo giảm bình quân 0,62%/năm, đến năm 2020 còn 3,03%. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

            Bên cạnh việc ban hành nghị quyết, HĐND huyện cũng đã thực hiện tốt hoạt động giám sát. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã thành lập được 13 Đoàn giám sát về 13 nội dung lớn trong các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, việc quản lý và sử dụng đất đai; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; công tác cải cách hành chính tại các trung tâm giao dịch một cửa.... Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện còn tổ chức 12 cuộc giám sát kết hợp với các Ban HĐND huyện giám sát công tác vệ sinh môi trường, giám sát kết quả hoạt động của các cơ quan trên địa bàn huyện, giám sát thẩm tra báo cáo tài chính trình các kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện. Ngoài việc giám sát trực tiếp, Thường trực HĐND và các Ban HĐND còn giám sát gián tiếp thông qua việc xem xét báo cáo của các đơn vị được giám sát. Thông qua các cuộc giám sát, Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND đã phát hiện kiến nghị kịp thời với UBND, các ngành và địa phương, đơn vị được giám sát khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

 

Đ.c Nguyễn Văn Nhiễm - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện  trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu

            Có thể nói, chính sự nỗi lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng sự vào cuộc của các ngành chức năng, các địa phương và Nhân dân trong huyện đưa Nghị quyết của HĐND huyện đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.

            Một nhiệm kỳ mới mở ra một giai đoạn mới với những niềm tin và kỳ vọng mới. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là động lực để HĐND huyện Quỳnh Phụ tiếp tục nỗ lực, phát huy giành nhiều thắng lợi to lớn hơn trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng là nơi thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân.


Tác giả: Thanh Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 82
Năm 2021 : 234.646