A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND huyện Thái Thụy: Một nhiệm kỳ thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Nhìn lại nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND huyện Thái Thụy đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

 

            Với trên 90% đại biểu có trình độ đại học, trên đại học, 45% đại biểu có trình độ lý luận chính trị cử nhân và cao cấp, trong nhiệm kỳ, 45 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

            Chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp của Hội đồng nhân dân

            Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 20 kỳ họp, trong đó có 01 kỳ họp thứ Nhất, 10 kỳ họp thường lệ và 7 kỳ họp bất thường, 01 kỳ họp chuyên đề, 01 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Các kỳ họp tập trung xem xét, quyết nghị về nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế- văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện và xem xét, quyết nghị những vấn đề quan trọng khác của huyện trên cơ sở đề án, tờ trình do Ủy ban nhân dân trình tại kỳ họp.

            Các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo.Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tích cực đổi mới phương pháp, hình thức điều hành kỳ họp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo đúng, đủ nội dung theo chương trình đề ra, đồng thời cung cấp đầy đủ tài liệu cho đại biểu, lựa chọn sắp xếp các báo cáo trình tại kỳ họp hợp lý, giành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, phát biểu, chất vấn và trả lời chất vấn. Tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân đã thực hiện được chức năng quan trọng của Hội đồng  đó là chức năng giám sát chung.

            Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng thời phát huy vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế- văn hóa, xã hội. Tại các kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri và điều kiện thực tế của huyện, đã chủ động đề ra các ý kiến mang tính gợi mở, gợi ý để đại biểu tham gia phát biểu tại phiên họp tổ, đăng ký tham gia phát biểu tại hội trường làm rõ hơn về các vấn đề, lĩnh vực ngành mà đại biểu công tác, để giúp cho đại biểu có đủ cơ sở thảo luận, quyết định các nội dung của kỳ họp. Đã có 43 lượt đại biểu tham gia phát biểu những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm tại phiên họp chính thức của các kỳ họp.

            Trước ngày khai mạc kỳ họp, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã thông báo nội dung chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp trên hệ thống phát thanh của huyện để cử tri, nhân dân biết và theo dõi. Phiên khai mạc, bế mạc của kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trong toàn huyện. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện đều có phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện theo dõi và đưa tin.

            Quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương

            Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tích cực tham gia hoạt động tiếp xúc, trao đổi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện, chủ động nắm bắt, phân tích lợi thế, các cơ hội, trên cơ sở tham mưu của Ủy ban nhân dân huyện. Hội đồng nhân dân huyện đã tích cực thảo luận, bàn bạc và thống nhất ban hành 142 nghị quyết: trong đó 66 nghị quyết về kiện toàn tổ chức; 04 nghị quyết quy phạm về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội; 10 nghị quyết quy phạm về các cơ chế hỗ trợ kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới, giáo dục, y tế, xây dựng cơ bản, vốn đầu tư công; 18 nghị quyết về quyết toán, phân bổ, điều chỉnh ngân sách và 44 nghị quyết khác.

            Nhìn chung, tất cả các nghị quyết đã được ban hành đảm bảo đúng pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thể thức văn bản và có tính khả thi cao. Nhiều Nghị quyết, nhất là các nghị quyết ban hành cơ chế hỗ trợ và quyết định chủ trương đầu tư đã tạo ra cơ chế, cơ hội tháo gỡ khó khăn, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của cử tri, góp phần quan trọng đưa huyện nhà phát triển tương đối toàn diện trong 05 năm qua.

            Chủ động giám sát trên các lĩnh vực

            Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện quyền giám sát ngay tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện bằng việc xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, của các cơ quan bảo vệ pháp luật, báo cáo chuyên đề của các ngành. Mỗi kỳ họp, Đoàn chủ tọa giành 02 phiên thảo luận tại tổ và 01 phiên thảo luận tại hội trường để các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến. Do nắm rõ tình hình địa phương và tâm tư, nguyện vọng của cử tri nên các ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đều rất tâm huyết, có giá trị làm sáng tỏ vấn đề và đã được Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan tiếp thu bổ sung, điều chỉnh và tổ chức triển khai thực hiện.

            Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã được quan tâm thực hiện với nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Qua các kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã có 32 lượt đại biểu tham gia chất vấn Thủ trưởng các đơn vị. Nhiều đại biểu chất vấn rất thẳng thắn và kiên trì theo đuổi ý kiến chất vấn. Việc trả lời chất vấn cũng nghiêm túc, thẳng thắn hơn. Qua các phiên chất vấn, những vấn đề cử tri bức xúc hoặc quan tâm đã được làm sáng tỏ, nhiều hạn chế trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan đã được khắc phục hiệu quả.

            Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định của Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2018. Kết quả 20/20 người được lấy phiếu tín nhiệm có số phiếu tín nhiệm cao đạt trên 50% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân  huyện, trong đó có 6 người đạt tổng số phiếu tín nhiệm cao trên 90% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân; không có người được lấy phiếu tín nhiệm nào từ 50% trở lên mức tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

            Đối với các cuộc giám sát giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện đã lựa chọn những lĩnh vực, nội dung mà cử tri quan tâm trong từng thời điểm để tổ chức giám sát.

            Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề với 22 buổi về chương trình giảm nghèo năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; việc chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, thực hiện một số chính sách cho người lao động trên địa bàn huyện; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020. 

            Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức giám sát 09 cuộc với 84 buổi về: Thực hiện thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của học sinh, các khoản xã hội hóa trong các nhà trường năm học 2017 -2018; Hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, việc quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2018; Công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện năm 2019; Tình hình tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân 6 tháng đầu năm 2020; Kết quả phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện...

            Ban Pháp chế tổ chức giám sát 09 cuộc với 76 buổi về: Tình hình thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ năm 2015, thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ; Thi hành Pháp lệnh Công an xã năm 2016; Thực hiện Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Công tác kiểm soát, thực hiện thủ tục hành chính; Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ tới 31/3/2019; việc thực hiện dân chủ tại các cơ sở giáo dục; Việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, an ninh, trật tự.

            Ngoài ra, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện cũng đã tiến hành khảo sát 82 buổi tại các cơ quan thuộc huyện, các cơ quan bảo vệ pháp luật và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, an ninh trật tự và việc thực thi pháp luật trên địa bàn huyện để phục vụ cho công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của các Ban đã từng bước được nâng cao, đánh giá một cách sâu sát, đúng thực tiễn việc thi hành pháp luật và thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân, qua đó thẳng thắn chỉ ra được những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân và kiến nghị các giải pháp khắc phục, từ đó giúp đại biểu có thêm cơ sở để  thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng trong kỳ họp, khắc phục được tính dàn trải, đưa ra được các quan điểm cụ thể, sát thực.

            Nhìn chung, nhiệm kỳ 2016-2021, với việc chủ động, tích cực tăng cường nâng cao chất lượng tổ chức và năng lực của đại biểu, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy đã phát huy tính độc lập, tự chủ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong bàn và quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. Công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện chu đáo, chất lượng hơn; công tác giám sát, nhất là giám sát tại kỳ họp thông qua xem xét các báo cáo, chất vấn và giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban đã ngày càng sâu sát, hiệu quả; việc nắm bắt, chuyển tải và đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng kịp thời, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để HĐND các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giành nhiều thắng lợi to lớn trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng là cầu nối giữa dân với Đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.


Tác giả: Thanh Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 12
Năm 2021 : 227.892