A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND huyện Vũ Thư: Nhiều kết quả nổi bật sau một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Vũ Thư đã có bước đổi mới về hình thức, nội dung hoạt động, phát huy tính độc lập, tự chủ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong bàn và quyết định những vấn đề quan trọng của huyện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

 

Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 19 kỳ họp, trong đó có 01 kỳ họp thứ Nhất, 11 kỳ họp thường lệ và 06 kỳ họp bất thường, 01 kỳ họp chuyên đề. Các kỳ họp tập trung xem xét, quyết nghị về nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xem xét, quyết nghị những vấn đề quan trọng khác của huyện. Thường trực HĐND huyện đã tích cực đổi mới phương pháp, hình thức điều hành kỳ họp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, giành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, phát biểu, chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri và điều kiện thực tế của huyện đã chủ động nêu ra các ý kiến mang tính gợi mở, gợi ý để đại biểu tham gia phát biểu tại phiên họp tổ, đăng ký tham gia phát biểu tại hội trường làm rõ hơn về các vấn đề, lĩnh vực ngành mà đại biểu quan tâm để giúp cho đại biểu có đủ cơ sở thảo luận, quyết định các nội dung của kỳ họp. Đã có 65 lượt đại biểu tham gia phát biểu những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm tại phiên họp chính thức của các kỳ họp.

 

Ông Nguyễn Xuân Oanh - đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp HĐND tỉnh, huyện tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các vị đại biểu HĐND huyện đã tích cực tham gia các hoạt động tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện, chủ động năm bắt, phân tích lợi thế, các cơ hội, trên cơ sở tham mưu UBND huyện. HDDND huyện đã tích cực thảo luận và thống nhất ban hành 151 nghị quyết, trong đó, 73 nghị quyết về kiện toàn tổ chức; 04 nghị quyết quy phạm về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; 30 nghị quyết quy phạm về các cơ chế hỗ trợ kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới, giáo dục, y tế, xây dựng cơ bản, vốn đầu tư công; 36 nghị quyết về quyết toán, phân bổ, điều chỉnh ngân sách và 12 nghị quyết khác. Nhiều nghị quyết, nhất là các nghị quyết ban hành cơ chế hỗ trợ và quyết định chủ trương đầu tư đã tạo ra cơ chế, cơ hội tháo gỡ khó khăn, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của cử tri, góp phần quan trọng đưa huyện nhà phát triển tương đối toàn diện trong 05 năm qua đặc biệt là trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực

            Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới. Tại các kỳ họp, cùng với việc giám sát thường xuyên thông qua xem xét báo cáo trình tại kỳ họp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã được quan tâm thực hiện với nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Từ hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và những vấn đề mà cử tri quan tâm, trên cơ sở đăng ký của các vị đại biểu, Thường trực HĐND đã lựa chọn nội dung liên quan đến từng tổ để đại biểu tham gia chất vấn. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên tại các kỳ họp đã thể hiện tâm huyết, trình độ của đại biểu và năng lực, trách nhiệm của người được chất vấn. Qua các kỳ họp, HĐND huyện đã có 32 lượt đại biểu tham gia chất vấn thủ trưởng các đơn vị. Nhiều đại biểu chất vấn rất thẳng thắn và kiên trì theo đuổi ý kiến chất vấn. Việc trả lời chất vấn cũng nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề. Qua các phiên chất vấn, những vấn đề cử tri bức xúc hoặc quan tâm đã được làm sáng tỏ, những hạn chế, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan đã được khắc phục hiệu quả.

            Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 18 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, kết quả thực hiện việc sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện…. Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức 12 cuộc giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2020; giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y dược trên địa bàn huyện... Ban Pháp chế tở chức 10 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã giai đoạn 2017 – 2019, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của tổ chức và công dân…

Kẻ vẽ khẩu hiệu biển tường chào mừng ngày bầu cử

            Ngoài ra, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện cũng đã tiến hành khảo sát 56 buổi tại các cơ quan thuộc huyện, các cơ quan bảo vệ pháp luật và UBND các xã, thị trấn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, an ninh trật tự và việc thực thi pháp luật trên địa bàn huyện để phục vụ cho công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của các Ban đã từng bước được nâng cao, đánh giá một cách sâu sát, đúng thực tiễn việc thi hành pháp luật và thực hiện nghị quyết của HĐND, qua đó thẳng thắn chỉ ra được những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân và kiến nghị các giải pháp khắc phục, từ đó giúp đại biểu có thêm cơ sở để thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng trong kỳ họp, khắc phục được tính dàn trải, đưa ra được các quan điểm cụ thể, sát thực.

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện đã triển khai thực hiện hoạt động giám sát đạt chất lượng, hiệu quả, được nhân dân đồng tình hưởng ứng; quy trình giám sát được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật; hình thức giám sát đa dạng, phong phú; nội dung giám sát là các vấn đề cử tri quan tâm.


Tác giả: Thanh Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 80
Năm 2021 : 234.644