A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài 1: Phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

 

Trải qua 75 năm hoạt động gắn với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Tâm

Qua 16 nhiệm kỳ, tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh từng bước được hoàn thiện, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thực hiện tốt chức năng cầu nối giữa Đảng với dân.

Tháng 3/1946, cử tri Thái Bình nô nức, phấn khởi đi bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa I. 30 đại biểu chính thức, 13 đại biểu dự khuyết đã được bầu. HĐND tỉnh họp bầu Ủy ban hành chính. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội (tháng 1/1946) và bầu đại biểu HĐND tỉnh không chỉ có ý nghĩa bắt đầu thực hiện quyền dân chủ của nhân dân lao động mà còn là cuộc vận động chính trị rộng lớn và sâu sắc nhằm biểu dương sức mạnh đoàn kết, ý chí quyết tâm của nhân dân, lòng yêu nước, tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm của người dân một nước độc lập. Thắng lợi này còn là đòn giáng mạnh vào âm mưu chia rẽ và lật đổ của kẻ thù; đồng thời, làm cho uy tín của chính quyền cách mạng ngày càng cao. Sau ổn định về nhân sự, tháng 4/1946, HĐND tỉnh họp phiên đầu tiên quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc đổi các đơn vị cũ: phủ, tổng thành làng, xã; thống nhất các đơn vị hành chính mới: huyện, xã, thôn, xóm và điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện trong tỉnh. Đồng thời với nhiệm vụ kiện toàn chính quyền cơ sở, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhiệm vụ bầu cử ủy ban hành chính các huyện gồm 7 ủy viên theo nguyên tắc: Đại biểu HĐND các xã trong toàn huyện bỏ phiếu kín trực tiếp bầu chủ tịch huyện. Như vậy, bằng việc phổ thông đầu phiếu, chính quyền các cấp từ tỉnh tới huyện, xã được củng cố một bước. Số đông cán bộ chính quyền là những đại biểu xứng đáng được HĐND các cấp cử ra thay mặt cho nhân dân giải quyết mọi công việc ở địa phương.

Kể từ cuộc bầu cử HĐND tỉnh khóa I đến nay, HĐND tỉnh đã có sự phát triển vượt bậc, ngày càng hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, cử tri Thái Bình đã bầu 66 đại biểu HĐND tỉnh bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, chất lượng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Trong nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Từng đại biểu chủ động hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; thường xuyên gắn bó, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tăng cường tiếp công dân; bám sát thực tiễn, phát hiện nhiều vấn đề cấp thiết và bức xúc trong đời sống xã hội; thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, để kịp thời kiến nghị với HĐND và các cơ quan hữu quan. Các đại biểu đã thể hiện bản lĩnh, chính kiến, công tâm, phát huy trách nhiệm trong thảo luận, quyết định các nội dung tại các kỳ họp. Tỷ lệ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI hoạt động chuyên trách, đại biểu nữ tăng so nhiệm kỳ trước (10 đại biểu hoạt động chuyên trách, 14 đại biểu nữ).

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh đủ số lượng, có cơ cấu phù hợp theo quy định; đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động; luôn đề cao tính chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các ban HĐND tỉnh được quan tâm, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan theo từng lĩnh vực công tác, nhất là trong hoạt động giám sát, thẩm tra. Thường trực HĐND tỉnh đã tích cực chỉ đạo nghiên cứu, phát huy tính sáng tạo nhằm đổi mới cách thức tiến hành phiên họp, linh hoạt trong tổ chức thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Hoạt động tại các phiên họp ngày càng dân chủ, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần xem xét. Việc biểu quyết các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền được tiến hành công khai, minh bạch, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định.

HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết trúng, đúng và sát với tình hình thực tế; đồng thời, tăng cường các hoạt động kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cấp chính quyền, các tổ chức kinh tế - xã hội thực hiện nghị quyết và giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc của địa phương, góp phần quan trọng nâng cao vị thế của cơ quan dân cử, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đại biểu Vũ Đức Điến, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Nhiệm kỳ qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Tại các kỳ họp, các thành viên của Ban đã chất vấn các sở, ngành trên 40 lượt ý kiến; tổ chức thẩm tra 41 tờ trình, báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh và hàng chục tờ trình UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức gần 40 đoàn giám sát, khảo sát các vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, bức xúc; giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau mỗi đợt giám sát, khảo sát, Ban đều có kết luận báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và gửi các cơ quan liên quan.
 
Đại biểu Lê Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Trong các kỳ họp, tôi đã tích cực tham gia ý kiến, thảo luận, cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy, cùng các đại biểu giúp HĐND tỉnh ban hành những quyết nghị sát thực tiễn, mang lại hiệu quả cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tôi cũng thẳng thắn đặt câu hỏi chất vấn các cơ quan có liên quan về những vấn đề nổi cộm, bức xúc và những lĩnh vực cử tri quan tâm; kiên trì theo dõi, giám sát vấn đề đã chất vấn, kiến nghị đến khi có kết quả cuối cùng. Tôi còn tham gia cùng các đoàn giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, nghiên cứu kỹ và có nhiều ý kiến xác đáng với cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Cũng trong nhiệm kỳ qua, tôi tham dự đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri; thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe, truyền tải ý kiến, kiến nghị của nhân dân tới tổ đại biểu Hưng Hà, tới các cấp, các ngành có liên quan xem xét, giải quyết kịp thời, thỏa đáng.
 
Cử tri Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng thôn Bổng Điền Nam, xã Tân Lập (Vũ Thư)
Hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 có nhiều đổi mới, đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân như nghị quyết phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới, cấp nước sạch nông thôn... Chúng tôi đặc biệt quan tâm theo dõi các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thấy có nhiều đổi mới, thực chất hơn, nội dung chất vấn đã được thủ trưởng các sở, ngành giải quyết thỏa đáng.

Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 83
Năm 2021 : 234.647