A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quốc hội khóa VII (1981 - 1987)

Quốc hội khóa VII là Quốc hội của thời kỳ bắt đầu công cuộc đổi mới, được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp 1980.

 

Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII, tháng 4/1981. Ảnh tư liệu

Quốc hội khóa VII được bầu vào ngày 26/4/1981, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 97,96%, tổng số đại biểu được bầu là 496 đại biểu; cơ cấu, thành phần gồm: công nhân 20,16%, nông dân 18,64%, trí thức 22,17%, đảng viên 84,12%, cán bộ chính trị 24,39%, dân tộc thiểu số 14,91%, quân đội 9,87%, phụ nữ 21,776%, thanh niên 18,14%. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã bầu Hội đồng Nhà nước do đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch; Chủ tịch Quốc hội là đồng chí Nguyễn Hữu Thọ; bầu 4 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, 9 Phó Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội cũng đã bầu Hội đồng Quốc phòng, Hội đồng Dân tộc và 7 ủy ban: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách; Ủy ban Văn hóa và Giáo dục; Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật; Ủy ban Y tế và Xã hội; Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban Ðối ngoại.

Trong nhiệm kỳ, Quốc hội khóa VII tổ chức 12 kỳ họp, ban hành 10 đạo luật và 35 nghị quyết; Hội đồng Nhà nước đã ban hành 15 pháp lệnh. Ngoài các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước được ban hành mới theo Hiến pháp 1980, lần đầu tiên Quốc hội đã ban hành Bộ luật Hình sự (1985) gồm 280 điều quy định về tội phạm và hình phạt; Luật Hôn nhân và Gia đình (1986) gồm 57 điều trên cơ sở kế thừa và phát triển Luật Hôn nhân và Gia đình (1959), thể hiện bước phát triển đáng kể trong hoạt động lập pháp của Quốc hội.

Cũng trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã triển khai thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước như: thành lập các cơ quan nhà nước ở trung ương; thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; quyết định các vấn đề về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng Bộ trưởng… Hoạt động giám sát cũng được Quốc hội và Hội đồng Nhà nước coi trọng, tập trung vào các vấn đề quản lý kinh tế - xã hội, việc thi hành Hiến pháp, pháp luật nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp có bước cải tiến với việc tại kỳ họp thứ mười các đại biểu Quốc hội đã tập trung chất vấn việc đánh giá những sai lầm, khuyết điểm trong thực hiện chính sách giá, lương, tiền đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục.

Quốc hội khóa VII đã phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhân dân trong việc củng cố và hoàn thiện chế độ làm chủ tập thể; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp, từng bước xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, tạo tiền đề để Nhà nước thực hiện quản lý mọi hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội theo đúng Hiến pháp và pháp luật. Quốc hội khóa VII là Quốc hội của thời kỳ bắt đầu công cuộc đổi mới, đã đẩy mạnh công tác lập pháp, tăng cường công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước. Xác định nguyên tắc, phương hướng xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ hòa bình của các dân tộc, trong hoạt động đối ngoại, Quốc hội luôn tuân thủ nguyên tắc nhất quán, ủng hộ những sáng kiến hòa bình, bảo đảm an ninh chung của nhân loại.

Quốc hội khóa VII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có 15 đại biểu. Các đại biểu dù hoạt động kiêm nhiệm song luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, gần dân, sát dân, lắng nghe và chuyển tải đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tới Quốc hội; tích cực tham gia hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tham gia chất vấn tại nghị trường. Các đại biểu cũng góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình khắc phục khó khăn, đưa hoạt động kinh tế - xã hội trong tỉnh chuyển dần sang cơ chế mới, thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nước (1981 - 1986) và bắt tay triển khai thực hiện công cuộc đổi mới.


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 62
Năm 2021 : 238.270