A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Tháng 5/2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tái bùng phát trở lại từ cuối tháng 4 đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống nhân dân cả nước nói chung, nhân dân trên địa bàn tỉnh nói riêng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở; xây dựng kế hoạch và tổ chức 5 đợt giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức các cuộc họp thường trực thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghe Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra các tờ tình và dự thảo Nghị quyết của y ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp; nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất; triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đã chỉ đạo tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định, thông qua 17 nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau kỳ họp, chỉ đạo Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với Văn phòng Đoàn đại bỉểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp rà soát lại nội dung và thể thức các nghị quyết trước khi trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ký ban hành.

Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong tháng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp nhận 21 đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu chuyển các đơn, thư trên đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết để theo dõi, giám sát. Chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc các cuộc giám sát theo Chương trình Giám sát năm 2021 đã được thông qua. Chỉ đạo việc hướng dẫn Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định.

Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thực hiện thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của y ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp theo luật định. Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện thẩm tra 17 tờ trình và dự thảo nghị quyết của y ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp giải quyết công việc phát sỉnh đột xuất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.  Ban Pháp chế phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 6/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt là tập trung chuẩn bị các nội dung tổ chức Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp. Dự kiến Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15-25/6/2021, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu lãnh đạo Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVII.

Cũng trong tháng 6/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành Chương trình hành động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện công tác phòng, chóng dịch bệnh Covid- 19; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đề tài khoa học: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua việc tổ chức phiên giải trình tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh”. Chỉ đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tham mưu nội dung tổ chức Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 10-15/7/2021)....

 

 


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 17
Năm 2021 : 235.255