A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bầu thành viên UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành Công văn số 2502/UBND-NC về việc bầu thành viên UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Theo đó, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh đã yêu cầu Hội đồng nhân dân, UBND các huyện, thành phố (cấp huyện) khẩn trương thực hiện một số nội sau:

Về trình tự, thủ tục trước khi bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Trước khi bầu chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp cho ý kiến bằng văn bản. Hồ sơ gồm: Tờ trình của Thường trực HĐND đối với chức danh Chủ tịch UBND hoặc Tờ trình của Chủ tịch UBND đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND (kèm danh sách trích ngang nhân sự dự kiến bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND); Văn bản đồng ý về nhân sự để bầu giữ chức vụ bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ; Quyết định phê duyệt (kèm theo danh sách) quy hoạch nhân sự được giới thiệu; Quyết định luân chuyển, điều động cán bộ (nếu có); Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu (kèm theo Biên bản kiểm phiếu ở các bước); Kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp uỷ theo phân cấp quản lý cán bộ; Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo mẫu quy định; Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu do Thanh tra Chính phủ quy định; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị… (được công chứng, chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền); Bản sao Giấy khai sinh, giấy khám sức khoẻ, nhận xét Đảng viên nơi cư trú.

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, cấp huyện gửi Sở Nội vụ, cấp xã gửi Phòng Nội vụ.

Việc xác định số lượng Phó Chủ tịch UBND và Uỷ viên UBND cấp huyện, cấp xã

Việc xác định số lượng Phó Chủ tịch UBND và Uỷ viên UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND; Nghị định số 69/2020/ NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ; Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình và kết quả phân loại đơn vị hành chính các cấp theo quy định tại Nghị định số 159/NĐ-CP ngày 27/12/20025 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Nghị định số 15/20027/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Việc xác định số lượng Uỷ viên UBND cấp huyện, cấp xã: Uỷ viên UBND cấp huyện gồm các Uỷ viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Uỷ viên phụ trách quân sự và Uỷ viên phụ trách công an cấp huyện; Uỷ viên UBND cấp xã gồm Uỷ viên phụ trách quân sự và Uỷ viên phụ trách công an ở cấp xã.

Thẩm quyền phê chuẩn kết quả và hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Thường trực HĐND cấp huyện gửi 02 bộ hồ sơ theo quy định về kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cùng cấp đến Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê chuẩn.

Thường trực HĐND cấp xã gửi 02 bộ hồ sơ theo quy định về kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cùng cấp đến Phòng Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, phê chuẩn.

Hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện theo khoản 2 Điều 12 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.


Tác giả: Quỳnh Anh
Nguồn:tin ngắn, 50.000 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 33
Năm 2021 : 234.529