A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở Phú Xuân

 Xã Phú Xuân (Thành phố Thái Bình) có 52 người ứng cử đại biểu HĐND xã Phú Xuân; 04 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Thái Bình; 01 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Vũ Thư; 01 người ứng cử đại biểu HĐND phường Trần Hưng Đạo; 01 người ứng cử đại biểu HĐND xã Hiệp Hoà (huyện Vũ Thư).

 

Đến thời điểm này, xã đã tổ chức xong hội nghị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã Phú Xuân khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả: 100% số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp đều được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, hiện nay chưa có ý kiến kiến nghị nào của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nói chung và người ứng cử đại biểu HĐND xã Phú Xuân khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 nói riêng.

Ngày 26/02/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc phê chuẩn việc xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 cho xã Phú Xuân. Theo đó, ngày 27/02/2021, Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân đã ban hành Quyết định số 41/QĐ- UBND xác định 07 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Thôn Đại Lai 1 + Tổ 4 nhân dân  (Khu vực bỏ phiếu số 1) với tổng số 922 cử tri; Thôn Đại Lai 2 (Khu vực bỏ phiếu số 2) với tổng số 1.823 cử tri; Thôn Phú Lạc (Khu vực bỏ phiếu số 3) với tổng số 821 cử tri; Thôn Xuân Lôi + Tổ 1 + Tố 2 nhân dân (Khu vực bỏ phiếu số 4) với tổng số 1.014 cử tri; Thôn Thắng Cựu (Khu vưc bỏ phiếu số 5) với tổng số 1.328 cử tri; Thôn Vĩnh Gia (Khu vực bỏ phiếu số 6) với tổng số 1.025 cử tri; Thôn Nghĩa Chính (Khu vực bỏ phiếu số 7) với tổng số 757 cử tri.

Sau khi thống nhất với Thường trực Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vIệt Nam xã, ngày 30/3/2021, UBND xã đã ban hành Quyết định thành lập 07 Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 07 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã, các tổ bầu cử có từ 13 đến 15 thành viên, gồm Tổ trưởng, Thư ký và các uỷ viên, tổng số thành viên tham gia các tổ bầu cử là 97 thành viên. Thành phần của Tổ bầu cử là các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Ban Chi uỷ các chi bộ, các cán bộ ban, ngành, đoàn thê và đại diện cử tri tại các thôn, tổ dân phố.

Về lập và niềm yết danh sách cử tri, ngày 01/3/2021, Ủy ban nhân dân xã đã có Hướng dẫn số 02/HD-UBND về việc hướng dẫn các thôn, tổ dân phố lập danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến ngày 25/3/2021, 10/10 đơn vị thôn, tổ dân phố đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri và tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và 10 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã. Tổng số cử tri của xã 7.690 cử tri, trong đó: nam 3.542 cử tri, nữ 4.148 cử tri, cử tri 18 tuổi 50 cử tri, cử tri là giáo dân 132 cử tri, người hạn chế mất năng lực hành vi (mắc bệnh thần kinh, tâm thần phân liệt): 25 người, người đang chấp hành hình phạt tù, không được hưởng án treo là 12 người. Cử tri đi làm ăn xa chưa cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bầu cử ở nơi khác là 42 người.

 

Để đảm bảo quyền, nghĩa vụ và írách nhiệm của cử tri và hạn chế việc cử tri không tham gia đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, ngày 19/4/2021, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục ban hành Công văn số 30/UBND để chỉ đạo trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tiếp tục rà soát danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã để bổ sung vào danh sách cử tri những trường hợp cử tri đăng ký tạm trú trên địa bàn xã có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu bầu cử tại địa phương và những cử tri cỏ hộ khẩu thường trú tại địa phương đi làm ăn xa (đi lao động, học tập, công tác ở xa) cùng với gia đình liên hệ trực tiếp, nếu cử tri không về tham gia bầu cử tại địa phương được thì lập danh sách riêng để theo dõi.

Về kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 17/4/2021, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với thành phần tham dự là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử xã để thoả thuận, thống nhất lập danh sách những người chính thức đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, hội nghị đã thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí cho 04 người rút và không cho 01 người rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã Phú Xuân khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời biểu quyết nhất trí 100% lập danh sách 48 người chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã Phú Xuân khoá XX, nhiệm kỳ 2021 -2026. Hiện nay, địa phương chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử và về những người ứng cử đại biểu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phản ánh về công tác chuẩn bị cho bầu cử, ông Nguyễn Văn Thái – Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Phú Xuân cho biết: Ủy ban bầu cử xã đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan  chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, vật chất, kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao. Tổ chức tu sửa, chỉnh trang các nhà văn hoá thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã để làm nơi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh niên xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình xem tiểu sử người ứng cử

Cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã. Giao Công an xã tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xấ hội trên địa bàn xã, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã trong việc giải quyết các vụ việc phát sinh. Các Ban chi ủy chi bộ, thôn, tổ dân phố tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội liên quan đến công tác bầu cử, kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị chính đáng của nhân dân báo cáo kịp thời cho cấp ủy, chính quyền đế kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh tại cơ sở để có biện pháp giải quyết kịp thời. Hiện nay, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn xã được đảm bảo, không có các vụ việc phức tạp xảy ra.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 luôn được thực hiện theo các quy định của ngành y tế khi tổ chức các hội nghị tại UBND xã và tại các thôn, tổ dân phố luôn được đảm bảo theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của ngành y tế như đeo khẩu trang, xịt khuẩn, giữ khoảng cách trong hội nghị....

Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử theo kế hoạch có thể nói đến nay, Đảng uỷ, UBND, Ủy ban bầu cử xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành liên quan triển khai tổ chức nghiêm túc, đảm bảo thời gian, khối lượng công việc theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là việc quản lý cử tri tạm trú, cử tri đi lao động, học tập, công tác ở nơi khác để xác định lập danh sách cử tri tham gia bầu cử ở địa phương gặp khó khăn do ngày bầu cử là ngày chủ nhật các cử tri đó có thể về nơi thường trú để bỏ phiếu....

Tiếp tục triển khai các công việc trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thái – Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Phú Xuân cho biết: Ủy ban bầu cử xã sẽ tổ chức phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 về các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã theo từng đơn vị bầu cử. Niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở khu vực bỏ phiếu. Hoàn thiện việc tu sửa, trang trí các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xong trước ngày 25/4/2021). Tổ chức cho những người tham gia làm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bầu cử.        

Tiếp nhận, xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về người ứng cử; khiếu nại, kiến nghị việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có). Tổ chức hội nghị cử tri để cho các ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc để vận động bầu cử theo quy định của Luật ở các đơn vị bầu cử HĐND xã. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biêu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử ở đơn vị bầu cử số 05.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho cử tri trên địa bàn xã vê tiêu chuân đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự và thể thức bầu cử. Tuyên truyền cho cử tri của xã tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử và nơi bầu cử và thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau bầu cử, xử lý các tình huống vi phạm kịp thời ngay tại cơ sở. Rà soát, bổ sung danh sách cử tri theo quy định của Luật. Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác bầu cử tại các phòng bỏ phiếu; chỉ đạo treo cờ Tổ quốc và tăng cường tuyên truyền trong ngày bầu cử, trang trí phòng bỏ phiếu...

 


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Năm 2021 : 238.066