A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ qua, các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Bình đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh. Thường xuyên bám sát và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên nhiều lĩnh vực: tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật, tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong các kỳ họp, thực hiện giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội.

Pano chào mừng cuộc bầu cử  tại huyện Quỳnh Phụ

Đóng góp có trách nhiệm vào những vấn đề trọng đại của đất nước

              Hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội là hoạt động tập trung nhất của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội để xem xét thảo luận, quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của đất nước, xây dựng luật pháp và thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội. Các kỳ họp Quốc hội thực sự là sự kiện quan trọng của đất nước được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi. Nhận thức được tầm quan trọng đó, các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Bình đã luôn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia tích cực trong các kỳ họp Quốc hội.

Qua 11 Kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội Đoàn Thái Bình đã tham gia 374 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, tại tổ đóng góp vào tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Luật và quyết định những chủ trương, chính sách lớn để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

              Với kết quả trên, Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Bình luôn nằm trong danh sách những Đoàn có nhiều ý kiến nhất tính trên số đại biểu Quốc hội của cả nước và các ý kiến đều có chiều sâu, sát thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Nhiều ý kiến đã nói lên được tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được Quốc hội, Chính phủ tiếp thu như các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa; giải pháp tháo gỡ các nút thắt, các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế; chính sách đầu tư cho xây dựng nông thôn mới; áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, vấn đề thu nhập của người sản xuất lúa, về đào tạo nghề cho nông dân; các chính sách về an sinh xã hội; về tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chính sách cho giáo viên mầm non, Thái Bình là tỉnh được thực hiện thí điểm giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, ...

              Bên cạnh việc tham gia tích cực các hoạt động của Quốc họi, trong các Kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc, gặp gỡ để trình bày, kiến nghị trực tiếp những khó khăn, vướng mắc với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế, kỹ thuật của tỉnh. Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu về điều kiện tự nhiên, con người, tiềm năng và thế mạnh của Thái Bình góp phần tăng cường thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh.

              Tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội

              Hoạt động tham gia xây dựng luật được thực hiện thông qua nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú. Ngoài việc tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến tham gia của đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, chuyên gia công tác ở các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, Đoàn còn lựa chọn một số nội dung liên quan đến các dự án luật sẽ trình Quốc hội có phạm vi rộng, tác động đến nhiều đối tượng, ảnh hưởng trực tiếp đến toàn xã hội và các quyền cơ bản của công dân để thực hiện giám sát, khảo sát thực tế, tham khảo ý kiến cử tri đồng thời giúp đại biểu có thêm nhiều thông tin để tham gia góp ý kiến vào các dự án luật tại Kỳ họp. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên pháp luật gồm 33 đồng chí đang công tác ở ban, sở, ngành của tỉnh để phối hợp nghiên cứu, tư vấn tham gia xây dựng luật. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật.

              Tính đến ngày 15/4/2021, Đoàn đã tổ chức được 34 buổi hội thảo tham gia đóng góp vào 63 dự án luật; đối với các dự án luật không có điều kiện tổ chức hội thảo Đoàn đều gửi văn bản lấy ý kiến của các ngành có liên quan.

              Ngoài việc tiếp thu ý kiến của các tầng lớp Nhân dân trong xã hội, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã gắn với các cuộc tiếp xúc cử tri, các buổi gặp gỡ, làm việc với các ngành, các địa phương để giới thiệu, giải thích, trao đổi nội dung nhiều dự án luật mà nhân dân quan tâm, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

              Đẩy mạnh hoạt động giám sát

              Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kết hợp nhiều hình thức giám sát, theo chương trình kế hoạch với giám sát theo ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát thông qua tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phối hợp giám sát với các Ủy ban của Quốc hội và giám sát thông qua chất vấn tại kỳ họp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại trường Mầm non 1/6

Tính đến ngày 15/4/2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức 12 cuộc giám sát, 13 cuộc khảo sát; nội dung chủ yếu tập trung vào những vấn đề việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nổi cộm bức xúc mà nhân dân quan tâm như tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; các chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị; về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao; về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài; về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; về giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ...

              Hoạt động giám sát tối cao tại Kỳ họp Quốc hội đã được các vị đại biểu Quốc hội quan tâm gắn với phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình của địa phương để chất vấn. Qua 11 kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã thực hiện 33 lượt đại biểu với 66 ý kiến chất vấn trực tiếp và bằng văn bản đối với Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình

              Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri

              Công tác tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực, Đoàn đã luôn chú trọng đổi mới, tăng cường, mở rộng các hình thức tiếp xúc với cử tri để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này.

Các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp Quốc hội được tổ chức đồng thời ở cả 8 huyện, thành phố, mỗi huyện tổ chức tiếp xúc cử tri ở ít nhất một cụm xã, phường, thị trấn có từ 3 - 15 đơn vị, bố trí luân chuyển địa điểm tiếp xúc cử tri. Số lượng cử tri tại một điểm tiếp xúc thường từ 150 - 200 đại biểu ở xã, phường, thị trấn, thôn, làng, tổ dân phố.

Ngoài ra, các ĐBQH còn tổ chức tiếp xúc với cử tri theo lĩnh vực, chuyên đề, thường xuyên tiếp xúc cử tri ở nơi công tác và nơi cư trú, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan bằng văn bản… Thông qua các hoạt động này, Đoàn đã tiếp nhận được nhiều ý kiến của cử tri thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội; các ý kiến đã kịp thời được phản ánh lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại các kỳ họp Quốc hội cũng như diễn đàn của Quốc hội. Nhiều vấn đề đã được Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan ở trung ương quan tâm tiếp thu, điều chỉnh các chính sách, pháp luật cụ thể như chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chính sách đối với người có công, chính sách với khối doanh nhân, hộ kinh doanh, về xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường ở nông thôn, chính sách về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, vấn đề dạy thêm, học thêm ...

              Tính đến ngày 15/4/2021, các vị đại biểu Quốc hội Đoàn Thái Bình đã tổ chức tiếp xúc cử tri 18 đợt với 144 cuộc ở 2.160 lượt xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, với trên 25.025 lượt cử tri tham dự; đã tiếp thu tổng hợp 690 ý kiến, kiến nghị của cử tri; đã có 20 ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương với gần 400 công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

              Nâng cao hiệu quả tiếp công dân

              Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.             

              Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch tiếp công dân, giám sát hoạt động tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hàng tháng đến từng đại biểu tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Các đơn, thư kiến nghị, khiếu nại và tố cáo của công dân gửi đến đại biểu Quốc hội đều được các đại biểu chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trong quá trình tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Đoàn đã tham dự một số cuộc đối thoại, tham gia các biện pháp giải quyết những vụ việc kéo dài với các cơ quan chức năng, tham gia giải thích pháp luật với công dân.

              Tính đến 15/4/2021, các đại biểu trong Đoàn đã tham dự 48 lần tiếp công dân cùng với Lãnh đạo UBND tỉnh tại trụ sở tiếp công dân tỉnh với 205 công dân; Nhận 518 đơn, thư; nghiên cứu xử lý và chuyển 104 công văn (kèm theo đơn) đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; nhận được 50 báo cáo kết quả giải quyết.

              Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng và cổ vũ các phong trào ở địa phương.

              Có thể nói, những hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình đã góp phần đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trên nhiều lĩnh vực. Góp phần thúc đẩy quá trỉnh đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào ở địa phương cũng như của cả nước. Những hoạt động đó được đông đảo nhân dân và cử tri trong tỉnh luôn quan tâm theo dõi, ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời thường xuyên tham gia góp ý để hoạt động của Đoàn ngày càng tốt hơn.


Tác giả: Thanh Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 83
Năm 2021 : 234.647