A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND, phải bắt đầu từ mỗi đại biểu dân cử

Luôn nhận thức sâu sắc điều này, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tiền Hải, đại biểu HĐND tỉnh Tô Quý Bôn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ Khối Chính quyền huyện Tiền Hải trong nhiều nhiệm kỳ qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm là người đại diện của nhân dân, tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, xứng đáng với tín nhiệm, niềm tin và sự mong mỏi của cử tri. Cổng Thông tin điện tử  (TTĐT) tỉnh đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với đại biểu Tô Quý Bôn trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Cổng TTĐT: Là đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, ông có quan điểm như thế nào về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp?

Đại biểu Tô Quý Bôn: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND vừa là quá trình phấn đấu của các cơ quan dân cử, vừa là yêu cầu thực tiễn và đặc biệt là đòi hỏi chính đáng của cử tri đối với cơ quan đại diện cho mình. Trên thực tế, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc chủ yếu và được quyết định bởi chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND. Chính vì vậy, để HĐND thực sự đại diện cho nhân dân, điều không thể khác là phải bắt đầu từ vai trò, trách nhiệm và năng lực của từng đại biểu HĐND. 

Cổng TTĐT: Tham gia nhiều khóa HĐND huyện và HĐND tỉnh, ông có thể đánh giá chung nhất về hoạt động của các đại biểu HĐND hiện nay?

Đại biểu Tô Quý Bôn: Có thể nói, trong các nhiệm kỳ qua, cơ bản các đại biểu HĐND đều tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND như hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND và dự các kỳ họp HĐND địa phương nơi đại biểu ứng cử. Phải thực sự ghi nhận là các đại biểu luôn chủ động thu thập thông tin để tham gia phát biểu, chất vấn trong các kỳ họp; nắm bắt kịp thời tình hình địa phương nơi ứng cử để trực tiếp giải thích, đối thoại với nhân dân tại các buổi tiếp xúc cử tri. Một điều đáng mừng thời gian gần đây là trong các kỳ họp HĐND, các đại biểu đã lựa chọn các vấn đề trọng tâm, bức xúc cử tri quan tâm để yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ. Một số đại biểu đã kiên trì đeo bám vấn đề đã chất vấn, kiến nghị đến khi có kết quả, thể hiện tâm huyết trong hoạt động dân cử, đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐND, tạo niềm tin tưởng của cử tri vào HĐND.

Cổng TTĐT: Nói như ông, nghĩa là vẫn còn một số đại biểu chưa thực sự làm tròn trách nhiệm người đại biểu dân cử?

Đại biểu Tô Quý Bôn: Đúng là nếu nhìn nhận một cách thực sự khách quan hoạt động của đại biểu HĐND thì vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là đại biểu chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động của HĐND chưa nhiều, từ đó dẫn đến việc nghiên cứu, xem xét, đưa ra các giải pháp hiệu quả và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản… còn có nội dung chưa sâu. Trong các kỳ họp, phần nhiều các ý kiến phát biểu tập trung vào các kiến nghị cử tri, chưa nêu được các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Chất lượng hoạt động của đại biểu chưa đồng đều, một số ít đại biểu chưa thật sự tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, còn thiếu tự tin, ngại va chạm trong hoạt động chất vấn. Cá biệt còn có những đại biểu cả một nhiệm kỳ chưa có một lần nào phát biểu, dù thảo luận tại tổ hoặc tham gia chất vấn tại các kỳ họp. Một số đại biểu chưa sắp xếp công việc, thời gian để tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND nơi mình ứng cử nên chưa nắm bắt và chuyển tải kịp thời tình hình và những vướng mắc của địa phương với cơ quan chức năng. Từ đó, dẫn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND bị hạn chế, phần nào còn hình thức và chưa thực chất.  

Cổng TTĐT: Để tránh rơi vào thực trạng trên, bản thân ông đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong hoạt động của HĐND như thế nào, thưa ông?

Đại biểu Tô Quý Bôn: Tôi luôn nhận thức đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trăn trở suy nghĩ để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, HĐND tỉnh. Tôi đã chủ động, tích cực cùng Thường trực HĐND huyện điều hành  hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, đại biểu HĐND ngày càng có hiệu quả; tổ chức các kỳ họp HĐND đúng luật, thành công tốt đẹp, được các đại biểu, nhân dân và cử tri đánh giá cao. Coi trọng hoạt động giám sát, tôi cùng Thường trực HĐND huyện chủ trì cùng với các ban HĐND huyện, thủ trưởng một số ngành tổ chức giám sát chung về tình hình kinh tế, xã hội, thu chi ngân sách; giám sát các chuyên đề về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện, tình hình thực hiện và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách huyện và ngân sách cấp trên do huyện làm chủ đầu tư tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong huyện… Qua giám sát đã kịp thời ý kiến với UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn bám sát nghị quyết của HĐND huyện, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước, quản lý điều hành của địa phương. Về hoạt động tiếp xúc cử tri, cùng Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện, UBMTTQ huyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri 32 xã, thị trấn, cử tri các cơ quan, đơn vị với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trước và sau các kỳ họp, nghe cử tri phản ánh, kiến nghị, qua đó đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Vì vậy, phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết kịp thời theo đúng quy định.

Coi hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là cơ hội để HĐND phân tích, mổ xẻ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn vướng mắc từ đó góp phần cùng với HĐND, UBND và các ngành, các cấp tìm giải pháp khắc phục, qua đó tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn tích cực tham gia chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh với nội dung chất vấn là những vấn đề có tính bức xúc, được đông đảo cử tri và đại biểu HĐND quan tâm như công tác đảm bảo môi trường, việc xử lý rác thải tại các khu công nghiệp, tình trạng bán hàng đa cấp, bất cập trong phân bổ kinh phí khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế ở các tuyến…;  yêu cầu thủ trưởng sở, ngành bị chất vấn xác định rõ trách nhiệm và hướng giải quyết, thời gian giải quyết để đại biểu HĐND tiếp tục giám sát việc thực hiện của người trả lời chất vấn cho đến khi vấn đề đã được giải quyết thỏa đáng.

Cổng TTĐT: Từ kinh nghiệm thực tế, theo ông, cần có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND?

Đại biểu Tô Quý Bôn: Lĩnh vực hoạt động của HĐND rất rộng, đòi hỏi đại biểu phải có kiến thức tổng quát và kinh nghiệm thực tiễn, trong khi đó công tác lựa chọn ứng cử viên để bầu cử đại biểu HĐND còn nặng về cơ cấu, nên ít có điều kiện tiếp cận với các nguồn thông tin dẫn đến việc tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri trong tiếp xúc cử tri còn hạn chế, thiếu tự tin trong chất vấn; công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND sau khi được bầu còn nặng về lý luận, thiếu những kinh nghiệm thực tiễn cụ thể trong hoạt động của đại biểu; đa số đại biểu hoạt động theo kiểu “vừa học, vừa làm”. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND, phát huy vai trò người đại biểu dân cử trong hoạt động của HĐND cần đổi mới công tác hiệp thương, giới thiệu đại biểu; lựa chọn bầu cử đại biểu HĐND nên coi trọng phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác, tâm huyết với hoạt động của HĐND, có năng lực đóng góp vào hoạt động của HĐND, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu. Qui định chế độ sinh hoạt định kỳ để nhận xét đánh giá kết quả hoạt động của đại biểu HĐND; định kỳ hàng năm, mỗi đại biểu HĐND phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND với cử tri nơi mình được bầu; qua đó phát huy quyền giám sát của nhân dân đối với đại biểu dân cử, buộc mỗi đại biểu phải hoạt động tốt hơn, có trách nhiệm hơn trước xã hội và cử tri. Mặt khác, đổi mới công tác thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu, cần thường xuyên cung cấp đầy đủ tài liệu, nhất là các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các luật mới được ban hành, các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương cho đại biểu HĐND. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu bằng nhiều hình thức; nhất là các kiến thức về quản lý nhà nước, pháp luật, kỹ năng nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, tiếp xúc cử tri, giám sát tại kỳ họp, giám sát thường xuyên, chất vấn, phản biện; kỹ năng thẩm tra, giám sát công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản; công tác xây dựng dự toán, quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước…

Cổng TTĐT: Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông có muốn chia sẻ tâm nguyện với các đại biểu sẽ trúng cử?

Đại biểu Tô Quý Bôn: Trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là một vinh dự lớn đối với mỗi đại biểu, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và đất nước. Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội và HĐND các cấp. Vì vậy, đại biểu phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, HĐND các cấp và các cơ quan liên quan. Đại biểu dân cử phải gương mẫu trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Mỗi đại biểu cần chủ động nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ theo luật định. Cần tích cực nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND; thường xuyên trau dồi kỹ năng hoạt động, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin để giúp HĐND ban hành nghị quyết đúng đắn, đảm bảo phù hợp thực tiễn địa phương. Tăng cường tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để kiến nghị sửa đổi, tháo gỡ kịp thời, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND và thực sự là người đại biểu đại diện của nhân dân.  

Cổng TTĐT: Trân trọng cảm ơn ông!

Hà Trần (thực hiện)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 103
Năm 2021 : 235.132