A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức tổng kết cuộc bầu cử ở các cấp

Thực hiện hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử tỉnh xây dựng kế hoạch dự kiến: Đối với cấp xã, y ban nhân dân, y ban bầu cử các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn tổ chức tổng kết cuộc bầu cử ở địa phương trước ngày 13/6/2021.

 

 

Cấp huyện, hội nghị ở huyện, thành phố do y ban bầu cử các huyện, thành phố tổ chức tổng kết trước ngày 15/6/2021. Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ở tỉnh do y ban bầu cử tỉnh thực hiện, thời gian dự kiến ngày 22/6/2021.

Các hội nghị tổng kết nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai tổ chức thực hiện cuộc bầu cử. Từ thực tiễn cuộc bầu cử, các địa phương rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ sở; phù hợp với bối cảnh phức tạp của dịch Covid-19; đề xuất, kiến nghị để phục vụ tốt hơn cho các cuộc bầu cử lần sau. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Nội dung tổng kết tập trung đánh giá quá trình chuẩn bị tổ chức và tiến hành cuộc bầu cử: Các bước chuẩn bị bầu cử theo quy định của pháp luật; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ của y ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử ở địa phương theo các Điều 23, 24, 25 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;  tổ chức tiếp xúc cử tri nơi công tác, nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người úng cử; tổ chức tiếp xúc cử tri để ứng cử viên thực hiện vận động bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn bầu cử của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, y tế ở địa phương phục vụ quá trình triển khai tổ chức bầu cử. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là việc tiếp xúc cử tri và quy định tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri; xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử; sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức phụ trách bầu cử và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan.....

Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu tùy tình hình thực tế, mỗi địa phương có hình thức tổng kết bảo đảm thiết thực, tiết kiệm; tuyệt đối bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Việc tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh.

 

 


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 28
Năm 2021 : 234.524