A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến xác nhận tư cách đại biểu đối với 62 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Theo quy định tại Điều 88 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng nhân dân khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đầu tiên.

 

Ngày 30 tháng 5 năm 2021, y ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 160/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bầu cử và danh sách 62 người trúng cử đã được công bố rộng rãi đến các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, đơn vị và cử tri biết.

Theo Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh, đến nay, thời gian tiếp nhận các khiếu nại về kết quả bầu cử (chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử) đã hết, Ủy ban bầu cử tỉnh không nhận được ý kiến khiếu nại về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử.

Để bảo đảm nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử theo luật định, Văn phòng y ban bầu cử tỉnh đã gửi Phiếu lấy ý kiến về xác nhận tư cách đại biểu đối với 62 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tới các thành viên y ban bầu cử tỉnh Phiếu lấy ý kiến trước khi y ban bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết. Các ý kiến xác nhận tư cách đại biểu đối với 62 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ được gửi về Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh trước ngày 9/62021.


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 31
Năm 2021 : 234.527