A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã có phải là đại biểu chuyên trách không?

Trả lời:

Ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo đó, tại Khoản 2 của các Điều 18, 25, 39, 46 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định: Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Hội đồng nhân dân có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Tại khoản 2 các Điều 32, 60, 76 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định: Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp xã. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Tại khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã quy định rõ số lượng, chức danh của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. Cụ thể, đối với cấp xã, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân là 01 người.

Như vậy, căn cứ các quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 thì đối với cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; còn đối với Hội đồng nhân dân cấp xã thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân không quy định có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. Vì vậy, tại Hội đồng nhân dân cấp xã, chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm.


Tác giả: Thanh Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 710
Năm 2021 : 113.384