A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trong quá trình tiến hành bầu các chức danh, cần lưu ý những điều gì?

Trả lời: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân cùng cấp theo giới thiệu của y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân quận theo giới thiệu của y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Khi Hội đồng nhân dân tiến hành bầu các chức danh, nếu có đại biểu Hội đồng nhân dân tự ứng cử hoặc giới thiệu thêm người ứng cử ngoài danh sách đã được người có thẩm quyền giới thiệu thì Chủ tọa kỳ họp trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định số lượng, danh sách những người ứng cử vào chức danh đó bằng hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bằng hệ thống biểu quyết điện tử hoặc bằng bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử đối với chức danh, Chủ tọa kỳ họp trình Hội đồng nhần dân xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu chức danh hoặc nhóm chức danh đó.


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 71
Năm 2021 : 237.850