Công khai, dân chủ trong lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh đang được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành các bước chặt chẽ, đúng luật tạo mọi điều kiện cho cử tri được phát huy quyền đóng góp ý kiến, lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài.

Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 4
Năm 2024 : 36.782