Thái độ phục vụ thân thiện, tiến độ xử lý các thủ tục được đẩy nhanh áp dụng hệ thống giao dịch điện tử liên thông là những đổi mới của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh trong thời gian qua. Từ những đổi mới này đã đem lại sự hài lòng cho doanh nghiệp và người dân khi tham gia, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian qua, huyện Kiến Xương triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Đây là thông tin được nêu tại Văn bản số 1171/CTTBI-NVDTPC về việc phối hợp trong thực hiện pháp luật được Cục Thuế tỉnh Thái Bình ban hành ngày 18/03/2022.

Video