Cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá được huyện Đông Hưng triển khai đồng bộ, quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ nhân dân tốt hơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, xóa bỏ cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả công tác CCHC trên nhiều nội dung.
Cán bộ, công chức phải phục vụ nhân dân, nếu để nhân dân phải phục vụ mình là một việc làm không hợp đạo lý, không đúng pháp luật. Bởi vậy, muốn cải cách hành chính với đầy đủ ý nghĩa "phục vụ nhân dân", trước tiên phải cải cách ngay chính những "công bộc của dân".
Video