A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Y tế Thái Bình: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%

 

9 tháng đầu năm 2023, ngành Y tế Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động.

Theo đó, Sở Y tế đã lãnh đạo, triển khai toàn diện công tác CCHC, tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần tạo hiệu quả công việc ngày càng cao. Việc công bố, công khai và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) đã tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận thông tin và thực hiện giải quyết hồ sơ nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được chi phí và thời gian đi lại. Cùng với đó, việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC được lãnh đạo Sở quan tâm, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả khả quan. 

Tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Đến nay, tổng số các TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế là 171 TTHC, trong đó 47 TTHC thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh, 124 TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh của ba cấp tỉnh, huyện, xã. Triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn phần là 123 TTHC, dịch vụ công trực tuyến một phần là 1 TTHC. 9 tháng đầu năm 2023, Sở Y tế tiếp nhận, giải quyết 2.250 hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, trong đó tồn kỳ trước chuyển qua 163 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 107 hồ sơ và 1.982 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Số lượng hồ sơ đã được giải quyết 2.140 hồ sơ, trong đó trước hạn 1.973 hồ sơ, 167 hồ sơ đúng hạn, hồ sơ đang giải quyết 110. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, phản ánh TTHC bị quá hạn xử lý. 

Cùng với những hoạt động trên, ngành Y tế cũng quan tâm triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số. Để cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu của Trung ương và Bộ Y tế đã giao, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 35/KH-SYT ngày 10/3/2023 về việc chuyển đổi số ngành Y tế Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai các nền tảng số y tế trong quản lý chăm sóc sức khoẻ người dân và hình thành kho cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ sức khoẻ điện tử tại Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch hành động của Sở Y tế thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Sở Y tế và Nghị quyết số 157/NQ-BCSĐ ngày 3/2/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngoài ra, ngành Y tế Thái Bình cũng đang triển khai các thủ tục xây dựng Trung tâm dữ liệu điều hành y tế thông minh và Hồ sơ sức khỏe điện tử tỉnh Thái Bình với mục tiêu “Mọi người dân được định danh y tế điện tử, có hồ sơ sức khoẻ điện tử, các bệnh viện, các trạm y tế triển khai phần mềm quản lý và nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa, đăng ký khám chữa bệnh từ xa”.


Tác giả: T.Đạt – H.Linh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video