A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tháng 4/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 7.406 hồ sơ

Trong tháng, Hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Trong tháng, Hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong tháng để giải quyết là 8.998 hồ sơ, trong đó số hồ sơ của tháng 3 chuyển sang là 1.417 hồ sơ; Số hồ sơ tiếp nhận mới trong tháng là 7.581 hồ sơ.

Trong tháng, Trung tâm phục vụ hành chính công đã giải quyết 7.406 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết trước hạn là 5.966 hồ sơ, Tổng số hồ sơ nhận và trả kết quả qua đường bưu điện 1.124 hồ sơ.

Trung tâm đã  giải quyết 5.133 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; giải quyết 7.300  hồ sơ theo phương án “5 tại chỗ” với 80,46% hồ sơ giải quyết trước hạn

Đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm, 93,9% người dân đánh giá rất hài lòng; 6,1% đánh giá hài lòng; không có phiếu đánh giá bình thường và không hài lòng.


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video