Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018 (03/04/2018)
Công bố chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017 (23/03/2018)
Năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Bình xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố, so với năm 2015 giảm 2 bậc. Đây là vấn đề nhiều đại biểu và cử tri quan tâm và được đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI.
PAR INDEX 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (01/08/2017)
Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 (10/05/2017)
Video