Thái độ phục vụ thân thiện, tiến độ xử lý các thủ tục được đẩy nhanh áp dụng hệ thống giao dịch điện tử liên thông là những đổi mới của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh trong thời gian qua. Từ những đổi mới này đã đem lại sự hài lòng cho doanh nghiệp và người dân khi tham gia, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian qua, huyện Kiến Xương triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Đây là thông tin được nêu tại Văn bản số 1171/CTTBI-NVDTPC về việc phối hợp trong thực hiện pháp luật được Cục Thuế tỉnh Thái Bình ban hành ngày 18/03/2022.

Quý I năm 2022, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND huyện Quỳnh Phụ tập trung rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện. Nhiều lĩnh vực thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là lĩnh vực Tài chính, Tư pháp; lĩnh vực đất đai tiếp tục có nhiều chuyển biến khá tích cực, đã giải quyết nhanh chóng, thuận lợi hơn cho người dân.

Cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá được huyện Đông Hưng triển khai đồng bộ, quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ nhân dân tốt hơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, xóa bỏ cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả công tác CCHC trên nhiều nội dung.
Cán bộ, công chức phải phục vụ nhân dân, nếu để nhân dân phải phục vụ mình là một việc làm không hợp đạo lý, không đúng pháp luật. Bởi vậy, muốn cải cách hành chính với đầy đủ ý nghĩa "phục vụ nhân dân", trước tiên phải cải cách ngay chính những "công bộc của dân".
Trong nhiệm kỳ vừa qua và đặc biệt là trong thời gian gần đây, ngành Y tế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ then chốt, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đào tạo cán bộ và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày cao của nhân dân.
Video