A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cải cách hành chính - bắt đầu từ cán bộ

Cán bộ, công chức phải phục vụ nhân dân, nếu để nhân dân phải phục vụ mình là một việc làm không hợp đạo lý, không đúng pháp luật. Bởi vậy, muốn cải cách hành chính với đầy đủ ý nghĩa "phục vụ nhân dân", trước tiên phải cải cách ngay chính những "công bộc của dân".

Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Theo Lênin, hiệu quả của bộ máy phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức. Người thường nhắc nhở: "Muốn quản lý được thì cần phải am hiểu công việc và phải là một cán bộ quản lý giỏi". Còn Bác Hồ của chúng ta đưa ra các tiêu chuẩn để lựa chọn, đào tạo cán bộ là: "Yêu nước, thương người, trọng lẽ phải, chuộng công bằng, biết gắn lợi ích chung của cộng đồng xã hội, phục tùng lợi ích tối cao của Tổ quốc". Thực hiện lời dạy của Bác, để cải cách chính những "công bộc của dân" nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Những năm qua, UBND tỉnh đã ban hành một loạt quy chế, quy định với mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như: tiêu chuẩn chung đối với chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; quy chế điều động, luân chuyển cán bộ quản lý cấp phòng; quy định quản lý công chức xã, phường, thị trấn; quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố… 5 năm qua, các sở, ban, ngành, các địa phương đã thực hiện nghiêm các quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, thực hiện chuyển đổi địa bàn công tác đối với các chức danh công chức cấp xã theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ và tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức theo hướng đề cao tinh thần phục vụ. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí chức danh, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

5 năm qua, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU, Đề án số 08-ĐA/TU về việc tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Kế hoạch số 79-KH/TU về việc thi viết tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức tuyển chọn 24 vị trí chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với 49 cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển. Qua các bước quy trình tuyển chọn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn được hơn 20 đồng chí để bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử vào các vị trí chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các huyện, thành ủy, các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh cũng đã bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử được 333 đồng chí trưởng, phó phòng và tương đương. Theo đồng chí Nguyễn Chí Thành, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, việc tuyển chọn cán bộ, lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý bằng hình thức thi tuyển bảo đảm khách quan, công bằng, tạo sự phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, được coi là bước đột phá trong công tác cán bộ của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, Tỉnh ủy, UBND tỉnh còn tổ chức 3 kỳ thi tuyển công chức thay cho hình thức xét tuyển trước đây ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã với chỉ một hội đồng thi tuyển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển. Trong 3 năm (2012 - 2014), có 725 người trúng tuyển các kỳ thi tuyển công chức, được bố trí, sắp xếp công việc theo đúng nguyện vọng, trình độ. Ông Khổng Minh Hà (xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình) cho rằng, cách làm này đã bảo đảm được tính thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giảm bớt thời gian thực hiện, kinh phí và nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào, đặc biệt là đội ngũ công chức cấp xã; tạo được dư luận xã hội tốt từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho đến các thí sinh và sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Đổi mới trong công tác cán bộ của tỉnh giữ vai trò quan trọng nhưng hơn ai hết, chính những "công bộc của dân" phải tự nhận thức và thực hiện đầy đủ mọi nhiệm vụ được giao. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết. Không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo trong xử lý, giải quyết tốt các tình huống hành chính. Kiên quyết nói "không" với phương thức làm việc bàn giấy hình thức, máy móc, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết khẩn trương, nhanh chóng thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Tích cực đấu tranh với các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính, có như vậy mới giữ vững và khẳng định uy tín trước sự tin tưởng, trao quyền của nhân dân.


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video