A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đông Hưng: Quyết liệt cải cách hành chính

Cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá được huyện Đông Hưng triển khai đồng bộ, quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ nhân dân tốt hơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Đông Hưng.

Mục tiêu kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của huyện Đông Hưng hướng vào các trọng tâm: Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp với sự phục vụ của cơ quan hành chính; CCHC mạnh mẽ, tạo đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); tinh gọn bộ máy hành chính... Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu này, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, hướng vào 2 nhóm đối tượng chính là người dân, tổ chức, doanh nghiệp và đội ngũ CBCCVC từ huyện tới cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung cung cấp thông tin về quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp và trách nhiệm phục vụ của đội ngũ CBCCVC. Năm 2019, toàn huyện phát trên 2.500 tin, bài liên quan đến công tác CCHC trên hệ thống truyền thanh, qua đó góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong thực hiện CCHC.

Cùng với cải cách về thể chế, Đông Hưng chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách TTHC. Các TTHC đều được công khai, minh bạch; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cũng được niêm yết tại bộ phận một cửa. Các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc. Đặc biệt, từ ngày 1/11/2019, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” (tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, giải quyết, đóng dấu và trả kết quả). Đây là mô hình đột phá trong thực hiện CCHC, thể hiện quyết tâm của Đông Hưng xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ. Trong năm, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận trên 16.000 hồ sơ, thủ tục; đã giải quyết 15.800 hồ sơ, thủ tục, đạt 98,8%. Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận gần 69.245 hồ sơ, thủ tục; đã giải quyết 69.134 hồ sơ, thủ tục, đạt 99,8%. Chị Hoàng Thị Thùy, xã Đông Động cho biết: Tôi thấy TTHC và thời gian giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, của xã ngày càng đơn giản, nhanh gọn; thái độ của cán bộ trực rất hòa nhã, niềm nở, nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn người dân đến liên hệ giải quyết TTHC.

Đồng chí Tô Xuân Thức, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: Việc lựa chọn CBCCVC trực tiếp giải quyết TTHC ở các cấp được thực hiện trên tinh thần 5 “rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả). Xây dựng đội ngũ CBCCVC gần dân, tôn trọng và nỗ lực phục vụ nhân dân, thấm nhuần 3 “xin” (xin chào, xin hỏi, xin cảm ơn). Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ cho đội ngũ CBCCVC. Do vậy, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVC từng bước được nâng cao, được chuẩn hóa và có sự chuyển biến mạnh về tư duy, phong cách làm việc. Đến nay, UBND huyện đã ứng dụng phần mềm mạng văn phòng điện tử liên thông tới tất cả các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để quản lý văn bản tạo cơ sở dữ liệu điện tử trong tiếp nhận, luân chuyển, xử lý văn bản liên thông qua môi trường mạng. Các phòng, ban của huyện đã và đang tích cực triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong giải quyết TTHC hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hiện nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện đã triển khai giải quyết TTHC ở mức độ 3 và 4 đối với 74 TTHC thuộc 17 lĩnh vực của 9 đơn vị, đồng thời đưa vào giải quyết 208/239 TTHC theo phương án “5 tại chỗ”. 

Những động thái quyết liệt của Đông Hưng trong CCHC, đơn giản hóa TTHC đã tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video