A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã tạo được bước đột phá mới trong cải cách TTHC. Các TTHC được công khai, minh bạch tại nơi giải quyết, nhiều TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã được đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết tối đa tạo thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp trong quá trình tham gia TTHC, tạo cơ chế chính sách thông thoáng cho các nhà đầu tư.

CCHC góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (Sản xuất tại làng nghề dệt xã Thái Phương, huyện Hưng Hà)

Việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC nhằm đưa ra các phương án đơn giản hóa TTHC là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 được thực hiện tích cực tại các sở, ngành chuyên môn. Ngoài ra, các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung được chỉnh sửa, niêm yết công khai, minh bạch, rõ ràng tại các Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Đến nay gần 100% các TTHC cấp tỉnh và 100% TTHC cấp huyện được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Nhiều TTHC đã được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn và giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến cấp 3,4.

Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý tất cả các phản ánh, kiến nghị của công dân về mọi mặt của đời sống được thiết lập từ cấp tỉnh đến cấp xã đi vào hoạt động có hiệu quả được nhân dân trong tỉnh đồng tình, ủng hộ. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 134 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; trong đó số phản ánh kiến nghị đã xử lý là 109 phản ánh, số phản ánh kiến nghị đang chờ kết quả xử lý là 16 phản ánh, số phản ánh không thuộc thẩm quyền là 09.

Các Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện đang hoạt động với hiệu quả cao. Các TTHC được công bố, niêm yết công khai tại nơi giải quyết. Quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại các Trung tâm hành chính công được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết trong 6 tháng đầu năm là 598.395 hồ sơ; trong đó số hồ sơ mới tiếp nhận là 585.982 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 15.413 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 577.618 hồ sơ; trong đó số hồ giải quyết đúng hạn là 576.218 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết quá hạn là 1.400 (chiếm 0.24%). Số hồ sơ đang được giải quyết là 20.777 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ chưa đến hạn là 18.977 hồ sơ, số hồ sơ chưa trả và quá hạn là 1.800 hồ sơ .

Những nhiệm vụ thường xuyên trong công tác kiểm soát TTHC tiếp tục được duy trì thường xuyên. Các TTHC cấp xã được chuẩn hóa thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ và kế hoạch được giao. Ngoài ra, công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ mới về kiểm soát TTHC được tăng cường thực hiện, qua đó nâng cao hiệu quả công tác này góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính tại địa phương.


Tác giả: Trần Hoàng
Nguồn: thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video