A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thống nhất hoạt động của Trung tâm Hành chính công

Ngày 22/6/2017, Văn phòng UBND tỉnh ra Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thống nhất hoạt động của Trung tâm Hành chính công

Hoạt động giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Trước đó, ngày 21/6/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để thống nhất hoạt động của Trung tâm Hành chính công (TTHCC) nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Sau khi nghe Sở Nội vụ, Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 970/UBND-TTHCC ngày 21/3/2017, ý kiến thảo luận của các thành viên tham gia dự họp; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

Về tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan, tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương: Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương tiếp tục rà soát các TTHC có nhiều giao dịch với người dân để tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ tại TTHCC cấp tỉnh, cấp huyện theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1224/BNV-CCHC ngày 07/3/2017. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 03/7/2017.

Về thẩm định sơ bộ và thẩm định tại chỗ, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo hướng thẩm định sơ bộ 100% các TTHC và thẩm định tại chỗ đối với các TTHC có yêu cầu giải quyết trong ngày hoặc đơn giản.

Về danh mục các TTHC thực hiện tại TTHCC, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan: Rà soát danh mục các TTHC, đảm bảo 100% các TTHC được thực hiện tại TTHCC; rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết các TTHC của các đơn vị so với quy định pháp luật hiện hành.

Về triển khai dịch vụ công mức độ 3,4, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Trung tâm Hành chính công tỉnh và các sở, ngành có liên quan xây dựng giải pháp phần mềm, tổ chức triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; các cơ quan, tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để kết nối, chia sẻ dữ liệu giải quyết các TTHC đã thực hiện theo dịch vụ công mức độ 3,4 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Tuấn
Nguồn: thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video